W5 FIGHTER ARENA MOSCOW XII
Superfight
 • Age: 26
 • Height: 182
 • Weight: 71
 • Country: RU
 • Total fights: 23
 • Wins: 17
 • Losses: 6
 • Age: 0
 • Height: 0
 • Weight: 65
 • Country: KG
 • Total fights: 1
 • Wins: 0
 • Losses: 1
Fightcard
VS
Zagumennov
Sharsheev
VS
Yankova
Korkoshko
VS
Perzhanovsky
Chikov
VS
Pashporin
Baydlda
VS
Mailov
Larchenko
VS
Chichin
Sartbaev
VS
Bougossa
Lisnyak
VS
Avanesov
Ilyasov