W5 FIGHTER ARENA MOSCOW XII
Superfight
 • Age: 28
 • Height: 168
 • Weight: 56
 • Country: RU
 • Total fights: 10
 • Wins: 8
 • Losses: 2
 • Age: 0
 • Height: 0
 • Weight: 55
 • Country: UA
 • Total fights: 1
 • Wins: 0
 • Losses: 1
Fightcard
VS
Zagumennov
Sharsheev
VS
Yankova
Korkoshko
VS
Perzhanovsky
Chikov
VS
Pashporin
Baydlda
VS
Mailov
Larchenko
VS
Chichin
Sartbaev
VS
Bougossa
Lisnyak
VS
Avanesov
Ilyasov