W5 FIGHTER ARENA MOSCOW XII
Superfight
 • Age: 0
 • Height: 170
 • Weight: 60
 • Country: N/A
 • Total fights: 47
 • Wins: 37
 • Losses: 10
 • Age: 25
 • Height: 170
 • Weight: 60
 • Country: N/A
 • Total fights: 13
 • Wins: 9
 • Losses: 3
Fightcard
VS
Zagumennov
Sharsheev
VS
Yankova
Korkoshko
VS
Perzhanovsky
Chikov
VS
Pashporin
Baydlda
VS
Mailov
Larchenko
VS
Chichin
Sartbaev
VS
Bougossa
Lisnyak
VS
Avanesov
Ilyasov