W5 FIGHTER ARENA MOSCOW XII
Superfight
 • Age: 24
 • Height: 182
 • Weight: 71
 • Country: Russia
 • Total fights: 22
 • Wins: 17
 • Losses: 5
 • Age: 0
 • Height: 0
 • Weight: 0
 • Country: N/A
 • Total fights: N/A
 • Wins: N/A
 • Losses: N/A
Fightcard
VS
Zagumennov
Sharsheev
VS
Yankova
Korkoshko
VS
Perzhanovsky
Chikov
VS
Pashporin
Baydlda
VS
Mailov
Larchenko
VS
Chichin
Sartbaev
VS
Bougossa
Lisnyak
VS
Avanesov
Ilyasov